Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych informuje, że wnioski na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu należy składać w poniższych okresach:

  • do 31 lipca 2019 roku – jeżeli dziecko ma być dożywiane od miesiąca września 2019 roku;
  • w przypadku złożenia wniosku po 31 lipca 2019 roku, w tym podczas roku szkolnego 2019/2020 (01.09.2019 – 30.06.2020), pomoc zostanie przyznana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przeprowadzone zostanie postępowanie i wydana decyzja administracyjna (od złożenia wniosku: do 14 dni przeprowadza się wywiad środowiskowy, do 30 dni wystawia się decyzję administracyjną)

Wakacje 2019 (wyłącznie w przedszkolach):

  • w przypadku kiedy oboje rodzice pracują, istnieje możliwość dożywiania dzieci w przedszkolach w okresie wakacyjnym.
  • Wnioski można składać do 10 czerwca 2019 roku, a zaświadczenie o dochodach dostarczyć nie później niż do 19.06.2018 roku.

UWAGA!!!

Od 1 lipca 2019 r. Gminny Program Osłonowy obejmuje wyłącznie dzieci z rodzin, których dochód na osobę mieści się pomiędzy 150-200% kryterium dochodowego (792 zł – 1056 zł).

Informujemy, że decyzje w sprawie dożywiania wydawane będą na okres 6 miesięcy.

Kategorie: Aktualnościogolna

wielkość czcionki
kontrast