To działalność profesjonalna polegająca na udzielaniu pomocy jednostkom, grupom lub społecznościom we wzbogacaniu lub odbudowywaniu ich zdolności społecznego funkcjonowania oraz na tworzeniu sprzyjających warunków społecznych. Celem pracy socjalnej jest pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz dążenie do usamodzielnienia się osób i rodzin.

wielkość czcionki
kontrast