ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁAZISKA GÓRNE ŚWIADCZONYCH W RAMACH CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁAZISKACH GÓRNYCH

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wartość projektu: 3 124 999,99 zł

Okres realizacji: 01.06.2021-31.10.2023

Celem projektu, zgodnie z przyjętą 19 lipca 2019 r. Ustawą o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, ma być integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców miasta, poprzez wypracowanie i przetestowanie modelu funkcjonowania Centrum Usług Społecznych. CUS ma działać kompleksowo, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby łaziskiej społeczności.

wielkość czcionki
kontrast