Przyznanie tego świadczenia uzależnione jest od kryterium dochodowego, które wynosi 764,00 zł na osobę w rodzinie. Do dochodu rodziny wliczany jest dochód rodziny osoby wymagającej opieki oraz dochód rodziny osoby sprawującej opiekę.

DRUKI DO POBRANIA:    wielkość czcionki
    kontrast