Świadczenie wychowawcze 500+

Od dnia 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na wysokość uzyskiwanego dochodu przez rodzinę.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach będzie można składać od 1 lipca 2019 r. online za pomocą bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub portalu PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych w godzinach pracy Ośrodka, na parterze w pokoju nr 2 i 3. 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach, czyli na pierwsze dziecko bez ustalania dochodu, obejmuje te dzieci na które obecnie nie jest pobierane świadczenie wychowawcze 500+. W tym przypadku należy złożyć wniosek od 1 lipca do 30 września 2019 r. Po tym okresie świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzic, który ma obecnie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego 500+ na drugie i kolejne dziecko do dnia 30 września 2019 r., składa wniosek od 1 lipca wspólny dla wszystkich dzieci. W tym przypadku będzie miał ustalone prawo do na pierwsze dziecko od 1 lipca 2019 r. a na drugie i kolejne dziecko od 1 października 2019 r.  

Zmianie uległ także obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Organ właściwy będzie przesyłał informację o przyznanym świadczeniu na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła uzyskać informację o przyznaniu świadczenia bezpośrednio w tutejszym Ośrodku.

Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ drogą tradycyjną  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych.

AKTUALNY WNIOSEK (do pobrania)
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – Klauzula Informacyjna – Świadczenie wychowawcze 500+

wielkość czcionki
kontrast