W związku z wejściem w życie od stycznia 2019 roku Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz utratą mocy Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, od stycznia 2019 roku zmieniają się zasady dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

Osoby, które posiadają decyzje administracyjne wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, uprawniające dziecko do posiłku w szkole lub przedszkolu z terminem zakończenia dożywiania w styczniu 2019 roku i zainteresowane kontynuacją tejże formy pomocy w kolejnych miesiącach (do końca roku szkolnego 2018/2019), proszone są o składanie nowych wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych (43-170 Łaziska Górne, ul. Energetyków 5, w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30).

Pozostałe decyzje administracyjne przyznające pomoc w formie żywienia dzieci w szkole lub przedszkolu zostaną zmienione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a osoby zainteresowane kontynuacją tej formy pomocy w kolejnych miesiącach, proszone są o składanie nowych wniosków na dwa miesiące przed terminem zakończenia dożywiania wskazanym w decyzji administracyjnej.

Dożywianie zostanie przyznane od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji administracyjnej przyznającej dożywianie na podstawie Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019‑2023.

Kategorie: Aktualności

wielkość czcionki
kontrast