Informujemy, iż wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych następuje w każdym miesiącu:

– w przypadku przelewu na rachunek bankowy – do 25 dnia miesiąca,

– w przypadku wypłaty w kasie Orzesko – Knurowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie Oddział Łaziska Górne przy ul. Barlickiego 1 w Łaziskach Górnych – w dniu 25 miesiąca, chyba, że ten dzień przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata nastąpi w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień,

– w przypadku wypłaty przekazem pocztowym – do ostatniego dnia miesiąca za pośrednictwem poczty.

Kategorie: Aktualności

wielkość czcionki
kontrast