Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Pomoc w wypełnianiu wniosków 500+ dla Obywateli Ukrainy / Допомога в оформленні понад 500 заяв для громадян України

2022-03-24 | Aktualności

Informujemy, że pracownicy ZUS-u (pomoc w wypełnieniu wniosków 500+) będą obecni w Łaziskach Górnych w czwartek 31 marca 2022 w godzinach 9.00-13.00, Centrum Usług Społecznych, ul. Energetyków 5, pokój nr 3.

Повідомляємо, що співробітники ZUS-у (допомога в заповненні заявок на допомогу дітям 500+ ) будуть присутні в Łaziskach Górnych в четвер, 31 березня 2022 року, з 9.00 до 13.00, Centrum Usług Społecznych, ul. Energetyków 5, кімната №3.

Skip to content