Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

„SENIOR+” EDYCJA 2023

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 (edycja 2023) Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”

Dofinansowanie: 102 000,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 370 107.00 zł

CEL PROGRAMU: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Łaziskach Górnych

ZADANIE PROGRAMU:  Oferta Dziennego Domu „Senior+” w Łaziskach Górnych obejmuje m.in.: zapewnienie 8-godzinnego pobytu w Dziennym Domu „Senior+”: ćwiczenia pamięci, trening umysłu, muzykoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia integracyjno-rozwojowe, zajęcia rekreacyjne służące aktywnemu odpoczynkowi i wzmacnianiu więzi społecznych, ćwiczenia rehabilitacyjno-gimnastyczne z elementami kinezyterapii, zajęcia artystyczne: plastyczne, etc. – wg potrzeb i zainteresowań seniorów, w tym zajęcia manualne, spotkania międzypokoleniowe, dyskusje, wyjścia do miejsc kultury, spotkania z ciekawymi ludźmi, codzienny posiłek: śniadanie, obiad, podwieczorek, pikniki.

Przedmiotowe dofinansowanie pozwala na sfinansowanie podstawowych usług świadczonych przez DDS+ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz przyczynia się do rozbudowania oferty spędzenia wolnego czasu oraz poprawy kondycji psychofizycznej podopiecznych placówki.

LICZBA MIEJSC: 25 dla osób w wieku 60+

Dzienny Dom „Senior+” w Łaziskach Górnych działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

EFEKTY PROGRAMU: Zaspokojenie potrzeb osób starszych w obszarze aktywności społecznej. Stworzenie seniorom przestrzeni, w której mogą w komfortowych warunkach i bezpiecznie spędzać czas.


„SENIOR+” EDYCJA 2022

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025 (edycja 2022) Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”

Dofinansowanie: 97 200,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 311 938,38 zł

CEL PROGRAMU: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Łaziskach Górnych utworzonego w ramach modułu I w 2019 r.

ZADANIE PROGRAMU:  Od 2020 r. Dzienny Dom „Senior+” w Łaziskach Górnych świadczy usługi na rzecz osób starszych, którzy w godzinach funkcjonowania placówki, od poniedziałku do piątku, mają zapewnioną m. in. ośmiogodzinną opiekę, trzy posiłki dziennie, ćwiczenia pamięci, trening umysłu, muzykoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia integracyjno-rozwojowe, zajęcia rekreacyjne służące aktywnemu odpoczynkowi i wzmacnianiu więzi społecznych, ćwiczenia rehabilitacyjno-gimnastyczne z elementami kinezyterapii, zajęcia artystyczne, plastyczne, etc. – wg potrzeb i zainteresowań seniorów, w tym zajęcia manualne m.in. warsztaty lepienia z gliny, ceramiki, spotkania międzypokoleniowe, dyskusje, wyjścia do miejsc kultury, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Przedmiotowe dofinansowanie zadania pozwala na sfinansowanie podstawowych usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 oraz przyczynia się do rozbudowania oferty spędzenia wolnego czasu oraz poprawy kondycji psychofizycznej podopiecznych placówki.

LICZBA MIEJSC: 25 dla osób w wieku 60+

Dzienny Dom „Senior+” w Łaziskach Górnych działa powszednie w godzinach 7.30-15.30.

EFEKTY PROGRAMU: Zaspokojenie potrzeb osób starszych w obszarze aktywności społecznej.  Stworzenie seniorom przestrzeni, w której mogą w komfortowych warunkach i bezpiecznie spędzać czas.


„SENIOR+” EDYCJA 2021

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2021 (edycja 2021) Moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”

Dofinansowanie: 80 100,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 288 233.18 zł

CEL PROGRAMU: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w Łaziskach Górnych utworzonego w ramach modułu I w 2019 r.

ZADANIE PROGRAMU:  Od 2020 r. Dzienny Dom „Senior+” w Łaziskach Górnych świadczy usługi na rzecz osób starszych, którzy w godzinach funkcjonowania placówki, od poniedziałku do piątku, mają zapewnioną m. in. ośmiogodzinną opiekę, trzy posiłki dziennie, ćwiczenia pamięci, trening umysłu, muzykoterapię, wsparcie psychologiczne, zajęcia integracyjno-rozwojowe, zajęcia rekreacyjne służące aktywnemu odpoczynkowi i wzmacnianiu więzi społecznych, ćwiczenia rehabilitacyjno-gimnastyczne z elementami kinezyterapii, zajęcia artystyczne: taneczne, plastyczne, etc. – wg potrzeb i zainteresowań seniorów, w tym zajęcia manualne m.in. warsztaty lepienia z gliny, ceramiki, spotkania międzypokoleniowe, dyskusje, wyjścia do miejsc kultury, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Przedmiotowe dofinansowanie zadania pozwala na sfinansowanie podstawowych usług świadczonych przez Dom Dziennego Pobytu w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 oraz przyczynia się do rozbudowania oferty spędzenia wolnego czasu oraz poprawy kondycji psychofizycznej podopiecznych placówki.

LICZBA MIEJSC: 25 dla osób w wieku 60+

Dzienny Dom„Senior+” w Łaziskach Górnych działa powszednie w godzinach 7.30-15.30.

EFEKTY PROGRAMU: Zaspokojenie potrzeb osób starszych w obszarze aktywności społecznej.  Stworzenie seniorom przestrzeni, w której mogą w komfortowych warunkach i bezpiecznie spędzać czas.

Skip to content