Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Zespół do Spraw Świadczeń

Rodzinne:

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „Becikowe”

Zasiłek pielęgnacyjny

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie rodzicielskie

Jednorazowe świadczenie „Za życiem”

Inne:

Świadczenie wychowawcze 500+

Fundusz alimentacyjny

Program Czyste Powietrze

Karta Dużej Rodziny

Dobry start

Skip to content