Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Prace społecznie – użyteczne

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku, a korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Aktywizacja zawodowa osób przebiega poprzez kierowanie do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie placówek oświatowych (szkoły, przedszkola) oraz do Zakładu Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych. Celem prac społecznie użytecznych jest ograniczenie bezrobocia wśród osób korzystających z pomocy społecznej oraz ich powrót na rynek pracy.
Skip to content