Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze jest realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”.

Jest to program finansowany ze środków budżetu państwa. Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. To wsparcie dla rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.