Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Dobry start

Od dnia 1 lipca 2020 r. można złożyć wniosek o świadczenie z programu “Dobry start” online przez portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.empatia.mrpips.gov.pl, a także przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2020 r. można będzie złożyć wniosek w wersji papierowej w Centrum Usług Społecznych na parterze pokój nr 2 i 3 w godzinach pracy Centrum.

O przyznaniu prawa do świadczenia Organ właściwy poinformuje wnioskodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej, a w przypadku jego braku wnioskodawca uzyska taką informację w siedzibie Centrum.

Druki do pobrania:

Skip to content