Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przysługuje:

  • osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej
  • osobie pobierającej zasiłek stały
  • osobie objętej indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym

Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacania składek jest nie podleganie przez te osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Skip to content