Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Posiłek dla osób dorosłych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” udzielane jest również wsparcie w formie zasiłku celowego na żywność oraz ciepłego posiłku, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium tj 792,00 zł, oraz 150% kryterium na osobę samotną tj. 1051,50 zł.