Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Organizator Społeczności Lokalnej

„Organizator społeczności lokalnej jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a grupami mieszkańców, pomiędzy mieszkańcami a organizacjami oraz władzami, a często także pomiędzy osobami zawodowo zajmującymi się budowaniem społeczności lokalnych, które pracują nad rozwojem społecznym dzielnic i osiedli z ramienia różnych organizacji i instytucji.

Jego celem jest wzmacnianie inicjatyw obywateli, ich współdziałanie oraz nawiązywanie współpracy obywateli z instytucjami lub partnerami. Organizator społeczności lokalnych bierze udział w powstawaniu profesjonalnych sieci kontaktów i współpracy, rozwija je i może, w miarę potrzeb, nimi kierować. Organizator społeczności lokalnych przyczynia się do rozwoju kompetencji obywatelskich.”

Źródło: www.cal.org.pl

Kontakt z Organizatorem Społeczności Lokalnej:

Eliza Grajcka – Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5

Skip to content