Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Zespół do Spraw Wspierania Rodziny i Dziecka

Zespół do Spraw Wspierania Rodziny i Dziecka swoją ofertę pomocy kieruje do wszystkich rodzin z terenu Łazisk przeżywających trudności w opiece i wychowaniu dzieci, borykających się z różnorakimi kryzysami, a także do osób starszych. Obszarem działań Zespołu jest bezpośrednia praca z rodziną i poszczególnymi jej członkami realizowana poprzez poradnictwo dla osób indywidualnych i rodzin, konsultacje, psychoterapię, a także grupowe formy szkoleniowo-warsztatowe. Drugim obszarem jest pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka realizowana poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w ramach której dzieci objęte są zajęciami profilaktyczno-wychowawczymi, kulturalno-oświatowymi, rekreacyjnymi oraz sportowymi, realizowanymi w grupach wychowawczych. Osoby starsze, powyżej 60 roku życia, zwłaszcza samotne, nieaktywne zawodowo mogą spędzać czas w Dziennym Domu „Senior+”. Dla osób po 50 roku życia organizowane są spotkania integracyjno-rekreacyjne w ramach Klubu Seniora.

W ramach Zespołu prowadzone są:

Poradnictwo i Grupowe Formy Pomocy

Placówka Wsparcia Dziennego

Dzienny Dom „Senior+”

Klub Seniora