Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Zespół do Spraw Wspierania Rodziny i Dziecka

Zespół do Spraw Wspierania Rodziny i Dziecka swoją ofertę pomocy kieruje do wszystkich rodzin z terenu Łazisk przeżywających trudności w opiece i wychowaniu dzieci, borykających się z różnorakimi kryzysami. Obszarem działań Zespołu jest bezpośrednia praca z rodziną i poszczególnymi jej członkami realizowana poprzez poradnictwo dla osób indywidualnych i rodzin, konsultacje, psychoterapię, a także grupowe formy szkoleniowo-warsztatowe. Drugim obszarem jest pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka realizowana poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w ramach której dzieci objęte są zajęciami profilaktyczno-wychowawczymi, kulturalno-oświatowymi, rekreacyjnymi oraz sportowymi, realizowanymi w grupach wychowawczych.

W ramach Zespołu prowadzone są:

Poradnictwo i Grupowe Formy Pomocy

Placówka Wsparcia Dziennego

Skip to content