Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są to usługi świadczone dla osób z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego oraz dla tych którzy maja poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w relacjach z otoczeniem, oraz w zakresie edukacji. SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi to także zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno wychowawczych jeżeli nie mają ich zapewnionych. Usługi są świadczone przez osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje. Odpłatność za usługi jest zależna od dochodu rodziny.

Skip to content