Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Asystent Rodziny

Asystent rodziny to osoba, która współpracuje z rodziną w różnych sferach życia w oparciu o wspólnie ustalone z członkami rodziny cele. Asystent motywuje rodziny do poprawy sytuacji życiowej poprzez wzmacnianie, wspieranie poszczególnych członów rodziny. Asystent pomaga w kształtowaniu prawidłowych wzorców rodzicielskich, w załatwianiu spraw urzędowych oraz w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy zarobkowej.

Skip to content