Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Zespół ds. Usług Opiekuńczych

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, gdy rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze przyznawane są bez względu na dochód, ale są odpłatne, zależne od dochodu osoby/rodziny. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

UCHWAŁA NR XIV/142/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 29 października 2019 r.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat a także trybu ich pobierania

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Mogą one polegać na: usprawnianiu do funkcjonowania w społeczeństwie, pielęgnacji, wsparciu edukacyjnym, pomocy mieszkaniowej. Usługi te są częściowo odpłatne zależne od dochodu osoby/rodziny.

UCHWAŁA NR XIV/142/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 29 października 2019 r.w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat a także trybu ich pobierania