Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej jest to osoba, która sprawuje opiekę nad osobami niesprawnymi. Celem pracy asystenta jest: wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, pomoc w pokonywaniu barier, w tym m.in. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych, pomoc w poruszaniu się po mieście i w korzystaniu ze środków transportu, pomoc w docieraniu do miejsc pracy, na szkolenia oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych oraz wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój zainteresowań.

Skip to content