Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Posiłek dla dzieci

Wsparcie realizowane jest w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pomoc w zakresie dożywiania przyznawana jest nieodpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego tj. 792,00 zł.

Ponadto udzielana jest pomoc w ramach „Gminnego program osłonowego”. Pomoc w zakresie dożywiania jest udzielana bezpłatnie jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego tj. 1056,00 zł.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” udzielane jest również wsparcie w formie zasiłku celowego na żywność, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium tj. 792,00 zł, oraz 150% kryterium na osobę samotnie gospodarującą tj. 1051,50 zł