Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

O nas

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych zostało utworzone 1 kwietnia 2020 roku na mocy Uchwały nr XIX/180/20 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 4 lutego 2020 r.

Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych zostało utworzone poprzez przekształcenie jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych w Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych oraz połączenia utworzonego centrum usług społecznych z jednostką budżetową – ośrodkiem wsparcia – Miejskim Ośrodkiem Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych.

Zadania realizowane przez Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych to wszystkie zadania, w tym usługi społeczne, realizowane dotychczas przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych, a także zadania z zakresu wspierania rodziny realizowane dotychczas przez Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka w Łaziskach Górnych.

Skip to content