Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Zespół do Spraw Organizowania Usług Społecznych

Zespół do Spraw Organizowania Usług Społecznych zajmuje się organizacją i realizacją usług na terenie miasta dla wszystkich mieszkańców bez względu na dochód. W ramach zespołu zatrudnieni są: Organizator Usług Społecznych oraz Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych.

Organizator Usług Społecznych współpracuje z różnymi organizacjami, przedsiębiorstwami, instytucjami z całego powiatu mikołowskiego, w celu rozeznania potencjału lokalnych usługodawców. Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych zapewniają mieszkańcom nie tylko wsparcie, ale również możliwość korzystania z wszystkich realizowanych usług na terenie miasta, zgodnie z zasadą „jednego okienka”.

W roku 2023 w ramach projektu „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne świadczonych  w Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych”

będą realizowane następujące usługi:

 1. Rehabilitacja domowa to wsparcie osób starszych, niesamodzielnych lub niepełnosprawnych powyżej 75 roku życia, będące osobami samotnymi lub prowadzące gospodarstwo domowe z drugą osobą powyżej 75 roku życia. Rehabilitacja jest świadczona w miejscu zamieszkania uczestnika projektu. Usługa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych realizatorem usługi jest Fundacja Skarb z siedzibą w Mikołowie.
 2. Aktywizacja osób 40+ to usługa skierowana do mieszkańców Łazisk, którzy ukończyli 50 lat. W/w uczestniczą w kursach, szkoleniach, warsztatach aktywizujących, wyjeżdżają na wycieczki zarówno jednodniowe i dwudniowe na których się integrują. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych realizatorem usługi jest stowarzyszenie Auxilium z siedzibą w Mikołowie.
 3. Transport usługa kierowana do osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych gdzie zapewniamy im transport nie tylko do ośrodków wsparcia, urzędów, instytucji pomocowych, ale również na rehabilitację. Z naszych usług korzystają seniorzy, którzy dotychczas mieli trudność dostać się na zajęcia do Dziennego Domu „Senior+”, Klubu Seniora. Dzięki transportowi nasi mali uczestnicy działań projektowych również mają możliwość dotarcia na zajęcia np. specjalistyczne zajęcia dla dzieci, rehabilitację gdzie dowóz nie jest refundowany z NFZ i do Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych realizatorem usługi jest firma Transpem z Mikołowa.
 4. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego to kompleksowa usługa wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego wraz z dostawą, złożeniem i rozłożeniem łóżek rehabilitacyjnych. Wypożyczalnia dysponuje takim sprzętem jak: wózki inwalidzkie, stoliki przyłóżkowe, wieszaki na kroplówki, chodziki, toalety przenośne, balkoniki, wanienki do mycia głowy. Z darmowego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Łazisk Górnych na podstawie zaświadczenia lekarskiego, osoby niesamodzielne lub z niepełnosprawnością. Wypożyczalnia prowadzona przez Centrum Usług Społecznych cieszy się dużym powodzeniem wśród tut. mieszkańców. Firma Jurocar zajmuje się dostarczaniem, montażem oraz odbiorem sprzętu rehabilitacyjnego.
 5. Opieka wytchnieniowa to wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki. Usługa cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców naszego miasta. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych realizatorem usługi jest Fundacja Auxilium z Mikołowa.
 6. Aktywizacja i edukacja dzieci i młodzieży.
 7. Ostatnie działanie składa się z konsultacji dla rodziców w sprawie dzieci i zajęcia specjalistyczne dla dzieci gdzie dzięki poradom specjalisty rodzic / opiekun prawny ma prawidłowe wskazania do rozpoczęcia odpowiedniej formy zajęć oraz w dążeniu do wyrównania szans rozwojowych dzieci. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych realizatorem usługi jest Fundacja Skarb z Mikołowa. Dzięki zajęciom specjalistycznym dla dzieci, dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach w celu wyrównania szans rozwojowych i usprawnienia funkcji poznawczych. Zajęcia mają na celu również poprawę funkcjonowania społecznego.

Aktualnie w ramach projektu „Rozwój usług społecznych dla mieszkańców Miasta Łaziska Górne świadczonych  w ramach Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych” w 2022 roku realizowane są następujące usługi:

 1. Rehabilitacja domowa to wsparcie osób starszych, niesamodzielnych lub niepełnosprawnych powyżej 75 roku życia, będące osobami samotnymi lub prowadzące gospodarstwo domowe z drugą osobą powyżej 75 roku życia. Rehabilitacja jest świadczona w miejscu zamieszkania uczestnika projektu. Usługa cieszy się dużym zainteresowaniem wśród odbiorców. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych realizatorem usługi jest Fundacja Skarb z siedzibą w Mikołowie.
 2. „Złota Rączka” to mobilne usługi konserwatorskie, pomoc przy drobnych domowych usterkach, niewymagających natychmiastowej interwencji ani uprawnień. Korzystają z tej usługi osoby starsze i samotne, niesamodzielne lub powyżej 65 roku życia. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych realizatorem usługi jest firma Jurocar z Łazisk Górnych.
 3. Aktywizacja osób 50+ to usługa skierowana do mieszkańców Łazisk, którzy ukończyli 50 lat. W/w uczestniczą w kursach, szkoleniach, warsztatach aktywizujących, wyjeżdżają na wycieczki zarówno jednodniowe i dwudniowe na których się integrują. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych realizatorem usługi jest stowarzyszenie Batut z siedzibą w Mikołowie.
 4. Transport usługa kierowana do osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych gdzie zapewniamy im transport nie tylko do ośrodków wsparcia, urzędów, instytucji pomocowych, ale również na rehabilitację. Z naszych usług korzystają seniorzy, którzy dotychczas mieli trudność dostać się na zajęcia do Dziennego Domu „Senior+”, Klubu Seniora. Dzięki transportowi nasi mali uczestnicy działań projektowych również mają możliwość dotarcia na zajęcia np. specjalistyczne zajęcia dla dzieci, rehabilitację gdzie dowóz nie jest refundowany z NFZ i do Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych realizatorem usługi jest firma Transpem z Mikołowa.
 5. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego to kompleksowa usługa wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego wraz z dostawą, złożeniem i rozłożeniem łóżek rehabilitacyjnych. Wypożyczalnia dysponuje takim sprzętem jak: wózki inwalidzkie, stoliki przyłóżkowe, wieszaki na kroplówki, chodziki, toalety przenośne, balkoniki, wanienki do mycia głowy. Z darmowego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Łazisk Górnych na podstawie zaświadczenia lekarskiego, osoby niesamodzielne lub z niepełnosprawnością. Wypożyczalnia prowadzona przez Centrum Usług Społecznych cieszy się dużym powodzeniem wśród tut. mieszkańców. Firma Jurocar zajmuje się dostarczaniem, montażem oraz odbiorem sprzętu rehabilitacyjnego.
 6. Opieka wytchnieniowa to wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi lub dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki. Usługa cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców naszego miasta. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych realizatorem usługi jest Fundacja Auxilium z Mikołowa.
 7. Konsultacje specjalistyczne w miejscu zamieszkania to wsparcie, które powstało z myślą o osobach starszych, chorych, leżących, niepełnosprawnych, mających problem z poruszaniem się. Konsultacje specjalistyczne obejmują m.in: konsultacje pielęgniarskie, psychologiczne, psychiatryczne, geriatryczne, neurologiczne. Lekarze specjaliści docierają do naszych podopiecznych w ich miejscach zamieszkania. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych realizatorem usługi jest Fundacja Auxilium.
 8. „Niedzielny posiłek” usługa ma na celu przeciwdziałanie i wykluczenie społeczne osób samotnych, starszych i chorych. W ramach tej usługi to wolontariusz lub sąsiad konsumuje posiłek i nawiązuje relacje integracyjną. Większości przypadków są to osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które na co dzień nie wychodzą z domu, nie są w stanie same sobie przygotować posiłku, nie mają z kim porozmawiać. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych realizatorem usługi jest Fundacja Ulica z siedzibą w Katowicach.
 9. Ostatnie działanie składa się z konsultacji dla rodziców w sprawie dzieci i zajęcia specjalistyczne dla dzieci gdzie dzięki poradom specjalisty rodzic / opiekun prawny ma prawidłowe wskazania do rozpoczęcia odpowiedniej formy zajęć oraz w dążeniu do wyrównania szans rozwojowych dzieci. W ramach współpracy z Centrum Usług Społecznych realizatorem usługi jest Fundacja Skarb z Mikołowa. Dzięki zajęciom specjalistycznym dla dzieci, dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach w celu wyrównania szans rozwojowych i usprawnienia funkcji poznawczych. Zajęcia mają na celu również poprawę funkcjonowania społecznego.

 

Skip to content