Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Rozwój usług społecznych dla mieszkańców miasta Łaziska Górne świadczonych w ramach Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelowego rozwiązania w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców Miasta Łaziska Górne, dostosowanych do specyfiki wspólnoty samorządowej, przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych.

Projekt przewiduje:

  • przeprowadzenie diagnozy i rozeznania potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych;
  • realizację Programu Usług Społecznych;
  • utworzenie nowych miejsc świadczenia usług społecznych;
  • poprawę skuteczności udzielania usług społecznych;
  • zwiększenia dostępności usług społecznych;
  • prowadzenie działań na rzecz integracji i wspierania społeczności lokalnej z wykorzystaniem jej potencjału;
  • organizowanie działań samopomocowych, wolontariackich i sąsiedzkich.

Wartość projektu: 3 124 999,99 zł

Okres realizacji: 01.06.2021-31.10.2023

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020