Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Projekt

Rozwój usług społecznych dla mieszkańców miasta Łaziska Górne świadczonych w ramch Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych

Celem projektu, zgodnie z przyjętą 19 lipca 2019 r. Ustawą o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, ma być integracja i rozwój usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców miasta, poprzez wypracowanie i przetestowanie modelu funkcjonowania Centrum Usług Społecznych…

Duża rodzina na wrotkach, jedno malutkie dziecko jest w wózeczku, a jeden chłopczyk na deskorolce

Zespół do Spraw Realizacji Zadań z Zakresu Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych

Dwójka rodziców podnosi swoje narodzone dziecko

Zespół do Spraw Świadczeń

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy…

Uśmiechnięta dziewczynka na wózku z opiekunką

Zespół do Spraw Wspierania Rodziny i Dziecka

Poradnictwo i Grupowe Formy pomocy, Placówka Wsparcia Dziennego, Dzienny Dom Senior+, Klub Seniora…

Opiekunka ze starszą panią na wózku

Zespół do Spraw Organizowania Usług Społecznych

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, gdy rodzina, a także wspólnie zamieszkujący…