Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

PROJEKT

Rozwój usług społecznych dla mieszkańców miasta Łaziska Górne świadczonych w ramach Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych

Miasto Łaziska Górne - Strona WWW
Duża rodzina na wrotkach, jedno malutkie dziecko jest w wózeczku, a jeden chłopczyk na deskorolce

Zespół do Spraw Realizacji Zadań z Zakresu Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych

Dwójka rodziców podnosi swoje narodzone dziecko

Zespół do Spraw Świadczeń

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy…

Uśmiechnięta dziewczynka na wózku z opiekunką

Zespół do Spraw Wspierania Rodziny i Dziecka

Poradnictwo i Grupowe Formy pomocy, Placówka Wsparcia Dziennego, Dzienny Dom Senior+, Klub Seniora…

Opiekunka ze starszą panią na wózku

Zespół do Spraw Organizowania Usług Społecznych

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, gdy rodzina, a także wspólnie zamieszkujący…
Organizator społeczności lokalnej - obrazek osdobny

Organizator społeczności lokalnej

Organizator społeczności lokalnej jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a grupami mieszkańców, pomiędzy mieszkańcami a organizacjami oraz władzami, a często także pomiędzy osobami zawodowo zajmującymi się budowaniem społeczności lokalnych, które pracują nad rozwojem społecznym dzielnic…