Logo Centrum Usług Społecznych
Przejdź do strony BIP

Świadczenie wychowawcze 500+ i okres zasiłkowy 2022/2023

2022-07-6 | Aktualności

Świadczenie wychowawcze 500+

Według nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. zasad, wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przejął zadania związane z obsługą programu „Rodzina 500+”.
Od 1 lutego 2022 r. ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.
Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego prowadzone jest przez ZUS w formie elektronicznej. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi rodzic znajdzie na PUE ZUS.
Przyznanie przez ZUS świadczenia wychowawczego – tak jak dotychczas – nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS – także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 od 1 lipca można składać drogą elektroniczną (np. poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia, natomiast wnioski drogą tradycyjną papierową) można pobrać oraz złożyć od 1 sierpnia w Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych w godzinach pracy Zespołu ds. Świadczeń przy ul. Energetyków 5.

Skip to content