INFORMACJA

Nowy okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 2020/2021

Od sierpnia 2020 r. wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego można składać w formie papierowej w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych przy ul. Energetyków 5 pokój nr 2 i 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530.

W związku z epidemią COVID-19, w trosce o Państwa i swoje bezpieczeństwo prosimy o kontakt bezpośredni wyłącznie w sytuacjach koniecznych. Przyjmowanie klientów odbywać się będzie w pełnym reżimie sanitarnym (obowiązkowe maseczki, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe, zachowanie odległości, dezynfekcja stanowiska po każdym przyjętym kliencie). Wszystkie te czynności znacząco utrudnią i wydłużą pracę. Apelujemy więc do Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość.

Prosimy o zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu w celu złożenia wniosku osobiście.

Ponadto, w celu uniknięcia kolejek i zgromadzeń, istnieje możliwość złożenia wypełnionego wniosku wraz z dokumentami, w opisanej kopercie, do skrzynki podawczej, która znajduje się przy wejściu do budynku.

W celu usprawnienia obsługi prosimy o przyniesienie z sobą:

– poprawnie wypełnionego wniosku;

– kserokopii dokumentów;

– własnego długopisu.

Kategorie: Aktualności

wielkość czcionki
kontrast