Główne założenia

  • Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla bezdomnych mężczyzn (w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.) z terenu Miasta Łaziska Górne.
  • Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką pracowników socjalnych, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.
  • Czas pobytu w mieszkaniu chronionym wynosi 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach do 24 miesięcy.
  • Indywidualny program wychodzenia z bezdomności opracowuje pracownik socjalny razem z osobą bezdomną
wielkość czcionki
kontrast