Realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych prace społecznie użyteczne skierowane są do osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łaziskach Górnych, mających tzw. II profil i korzystających z finansowej i niefinansowej pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chodzi o osoby, które są zagrożone wykluczeniem społecznym i wymagają wsparcia w powrocie na rynek pracy. Osoby wytypowane przez ośrodek pomocy i zweryfikowane przez Powiatowy Urząd Pracy, kierowane są do pracy w placówkach oświatowych na terenie miasta Łaziska Górne. W ramach prac społecznie użytecznych skierowane osoby zazwyczaj pracują w charakterze sprzątaczki, pomocy kuchennej czy pomocy nauczyciela. Ponadto tutejszy Ośrodek kieruje również do prac społecznie użytecznych w Zakładzie Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych, gdzie zatrudnione osoby wykonują prace porządkowe na terenie miasta. Zatrudnieni nie mogą pracować więcej niż 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie. Otrzymują wynagrodzenie w wysokości 324 zł, które w 60%  pokrywa Powiatowy Urząd Pracy, a w 40 % Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy zatrudniani są na okres ok. 1 roku. Wynagrodzenie, które otrzymują, nie jest wliczane do dochodu rodziny, w ten sposób nie tracą pomocy finansowej z pomocy społecznej, którą wcześniej otrzymywały.

wielkość czcionki
kontrast