Jak uzyskać pomoc w sytuacji, gdy w rodzinie występuje przemoc?
Na terenie Gminy Łaziska Górne można uzyskać pomoc w następujących instytucjach:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych
ul. Energetyków 5
tel. 32/326 23 46
Komisariat Policji w Łaziskach Górnych
ul. Dworcowa 3
tel. 32/226 85 10
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. Chopina 8
tel. 32/224 43 90
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Narkotykowych
ul. Energetyków 5
tel. 32/324 80 47

Miejski Ośrodek Wspierania Rodziny i Dziecka
ul. Wyszyńskiego 8
tel. 32/721 89 10

CZYM JEST PRZEMOC W RODZINIE?
O przemocy w rodzinie możemy mówić wówczas, gdy ktoś bliski działając umyślnie i wykorzystując swoją przewagę narusza prawa oraz dobra osobiste innej osoby przyczyniając się do jej cierpienia, tak aby wyrządzić jej krzywdę. Oprócz fizycznego znęcania się istnieje przemoc psychiczna, seksualna czy ekonomiczna. Do przemocy zalicza się również zaniedbania w opiece nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi.
Każdy może być osobą dotkniętą przemocą w rodzinie:
  • współmałżonkowie,
  • partnerzy w związkach nieformalnych,
  • dzieci,
  • osoby starsze,
  • osoby niepełnosprawne.
CZYM JEST NIEBIESKA KARTA?
Jeżeli w rodzinie dochodzi do przemocy wprowadzana jest procedura Niebieskiej Karty. Jest to ogół czynności podejmowanych przez przedstawicieli różnych instytucji m.in. Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Oświaty, Służby Zdrowia i innych, na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach procedury odbywają się grupy robocze. Tworzy się plan pomocy. Założenie procedury Niebieskiej Karty nie wymaga zgody osoby. Niebieska Karta jest zamykana przez Zespół Interdyscyplinarny wraz z ustaniem przemocy w rodzinie na podstawie wniosku członków grupy roboczej.
wielkość czcionki
kontrast