Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej). Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka przysposobionego od miesiąca objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

DRUKI DO POBRANIA:    wielkość czcionki
    kontrast