Przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej powyżej 16-go roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osobie legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność ta powstała w wieku do ukończenia 21–go roku życia. Osoba, która ukończyła 75 rok życia, również może się ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny, jeżeli nie jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego przy rencie czy emeryturze.

DRUKI DO POBRANIA:wielkość czcionki
kontrast