Projekt: „Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na terenie Gminy Miejskiej Łaziska Górne”.

Okres realizacji: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Projekt zakłada realizację kompleksowych usług społecznych w społeczności lokalnej Miasta Łaziska Górne. Rezultatem prowadzonych w ramach projektu działań jest utrzymanie, wspieranie i poszerzanie niezależności osobistej oraz aktywności osób wykluczonych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – mieszkańców Łaziska Górnych, prowadzącym do wyeliminowania konieczności korzystania z opieki instytucjonalnej.

W ramach Projektu przewidziano następujące zadania:

  • Realizację usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
  • Realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
  • Realizację usług asystenckich (asystenta osoby niepełnosprawnej)
  • Stworzenie i działalność Klubu Seniora
  • Zapewnienie niedzielnego posiłku dla osób samotnych
  • Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
  • Dostosowanie toalety (w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. prałata Konrada Szwedy w Łaziskach Górnych) do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Wartość projektu: 546 042,98 zł

Dofinansowanie: 507 819,97

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach Górnych

Trwałość projektu: 20 miejsc świadczenia usług (4 osoby świadczące usługi opiekuńcze, 15 osób (miejsc) w Klubie Seniora – 1 wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego)

wielkość czcionki
kontrast